deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yaltaklık yapmak deyimi:

Yaltaklık yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek, yaltaklanmak.
"Patrona yaltaklık yapmaktan iş yapamıyorsun."
"Çıkar için yaltaklık yapmak bize yakışmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.