deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yanına koymamak deyimi:

Yanına koymamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisine yapılan kötülüklerin öcünü almak, cezasını sert karşılıklarla vermek.
"Bunu, onun yanına koymayacağım."
"Yaptıklarını yanına koymamaya yemin etti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.