deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yanlış çıkarmak deyimi:

Yanlış çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hatayı, eksikliği bulmak.
"İkisi de hesapta yanlış çıkarmaya çalışıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.