deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yanlışı çıkarmak deyimi:

Yanlışı çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan yanlışlığı bulup göstermek.
"Bu hesaplamalardaki yanlışı çıkarmak kolay."
"Benim görevim yanlışı çıkarmak, doğru olanı göstermek."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.