deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yanlışını yüzüne vurmak deyimi:

Yanlışını yüzüne vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yaptığı hatayı ayıplayarak yüzüne karşı söylemek.
"Kimsenin yanlışını yüzüne vurmaktan zevk almıyorum."
"Çocukların yanlışını yüzüne vurmaktan çekinmezdi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.