deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yarar görmek deyimi:

Yarar görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Faydalanmak.
"Bugüne kadar senden bir yarar görmedik."
"Verdiğin kitaptan çok yarar gördüm."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.