deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yararı olmamak deyimi:

Yararı olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşe yaramamak, fayda sağlamamak, olumlu etki etmemek.
"Kullandığım ilaçların bir yararı olmadı."
"Senin verdiğin soruların hiç yararı olmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.