deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yargıya gitmek deyimi:

Yargıya gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir anlaşmazlığı gidermek amacıyla mahkemeye başvurmak.
"Miras konusunda anlaşamayınca yargıya gitmekten başka çareleri kalmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.