deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yaşatmamak deyimi:

Yaşatmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir yerde barınmasına meydan vermemek.
"Onu bu mahallede yaşatmayacağım diye tehditler savuruyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.