deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yaşı toprakta sayılası deyimi:

Yaşı toprakta sayılası deyiminin anlamı ve açıklaması

"Ölsün" anlamında kullanılan bir ilenme sözü.
"Yaşı toprakta sayılası, o çocuğa nasıl kıydın?"
"Bu masumlara zulmediyor, yaşı toprakta sayılası zalim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.