deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yatkın bulmak deyimi:

Yatkın bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygun görmek
"Ben seni şoförlüğe yatkın buluyorum."
"Kızını yemek işine yatkın buldum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.