deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yazının cahili olmak deyimi:

Yazının cahili olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Okuma yazması olmamak, bilgisiz olmak.
"Yazının cahili olmamak için eğitime önem vermeliyiz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.