deyimlerimiz.com

Yel yeperek yelken kürek deyimi:

Yel yeperek yelken kürek deyiminin anlamı ve açıklaması

Telâş içinde, çok acele olarak, heyecanla.
"Yel yeperek yelken kürek nereye gidiyorsun böyle?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.