deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yemin billah vermek deyimi:

Yemin billah vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yemin etmek. Allah adına ant içmek.
"Bir şey söylemeyeceğine dair yemin billah verdi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.