deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yer damar damar, insan soy soy deyimi:

Yer damar damar, insan soy soy deyiminin anlamı ve açıklaması

insanların her bakımdan birbirinden farklı yaratılışta olduğunu anlatır.
"Seni de bu şekilde kabullenmek zorundayız; yer damar damar, insan soy soy sonuçta."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.