deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yer yarılıp içine geçmek deyimi:

Yer yarılıp içine geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok utanmak.
"Yer yarılıp içine geçseydim de şu duruma düşmeseydim."
"Herkes içinde azarlamaya başladı, o an yer yarılsa da içine geçsem diye düşündüm."

2. Yitirilen şey bir türlü bulunamamak.
"Yer yarılıp içine geçti sanki, önceki gün şurada duruyordu."
"TV kumandasını bulamıyorum, yer yarılıp içine geçti herhalde."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.