deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yerden göğe kadar deyimi:

Yerden göğe kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlatılamayacak denli çok (hakkı olmak...)
"Yerden göğe kadar haklısınız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.