deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yere kapanmak deyimi:

Yere kapanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yüzüstü yerde kalmak.
"Ayağı taşa takılınca önümüzde yere kapandı."

2. İbadet amacıyla belirli uzuvları yere getirmek.
"Yere kapanıp uzun süre secdede kaldı."

3. Saygı göstermek amacıyla yere eğilmek.
"Padişahın huzuruna çıkanlar hep birlikte yere kapandı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.