deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yeri göğü tutmak deyimi:

Yeri göğü tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her tarafı ele geçirmek, denetim altında bulundurmak.
"Kahraman askerlerimiz yeri göğü tutmak için tüm güçleriyle saldırıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.