deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yeri soğumadan deyimi:

Yeri soğumadan deyiminin anlamı ve açıklaması

Ayrılan bir kimsenin ardından çok zaman geçmeden.
"Ablan da şimdi çıktı, yeri soğumadan geç otur yerine."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.