deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yeri var! deyimi:

Yeri var! deyiminin anlamı ve açıklaması

"Uygundur, iyidir" anlamında kullanılan bir söz.
"Bu duvarda Türk bayrağının yeri var!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.