deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yorgan gitti, kavga bitti deyimi:

Yorgan gitti, kavga bitti deyiminin anlamı ve açıklaması

"Kavga, çekişme, anlaşmazlık nedeni olan şey ortadan kalkınca kavga da sona erdi." anlamında kullanılır.
"Babası tableti ellerinden aldı; böylece yorgan gitti, kavga bitti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.