deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yuha çekmek deyimi:

Yuha çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yuh çekmek.
"Yuha çektikleri için konuşmasını kısa kesti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.