deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüksekten almak deyimi:

Yüksekten almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olduğundan fazla böbürlenmek, abartılı davranmak.
"Yüksekten almak sana bir şey kazandırmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.