deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yükünü horoz götürüyor, gönlünü deve deyimi:

Yükünü horoz götürüyor, gönlünü deve deyiminin anlamı ve açıklaması

Savurganlık yapmak, kazancına göre ölçüsüzce harcamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.