deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yuları birinin elinde olmak deyimi:

Yuları birinin elinde olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin davranışları birinin denetiminde, yönetiminde olmak.
"O istese de gelemez, belli ki yuları birinin elinde."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.