deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yumruk hakkı deyimi:

Yumruk hakkı deyiminin anlamı ve açıklaması

Zorbalıkla elde edilen şey.
"Güzellikle kabul etmezse, yumruk hakkıyla hallederiz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.