deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yürürlüğe girmek deyimi:

Yürürlüğe girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygulanmaya başlanması için belli bir tarih saptanmış olan hükümlerin uygulanma zamanı gelmek, kanun ya da kararname uygulanmaya başlamak.
"Bu yasa ne zaman yürürlüğe girdi?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.