deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüz aklığıyla çıkmak deyimi:

Yüz aklığıyla çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisinden beklenen işi eksiksiz ve başarılı olarak yapıp bitirmek.
"Bu işten de yüz aklığıyla çıkacağına inanıyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.