deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüzüğü geriye çevirmek deyimi:

Yüzüğü geriye çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Evlenme sözünü geri almak, nişanı bozmak.
"Kız tarafı yüzüğü geriye çevirmiş diyorlar, doğru mu kız?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.