deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüzünü gözünü açmak deyimi:

Yüzünü gözünü açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir çocuğa veya gence o zamana kadar bilmediği birtakım cinsel bilgiler vermek.
"Evlendi de karısı yüzünü gözünü açtı adamın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.