deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yüzünü yere geçirmek deyimi:

Yüzünü yere geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Utandırmak, mahcup duruma düşürmek.
"Ailemin yüzünü yere geçirmek istemem, teklifinizi kabul etmiyorum."
"Babamın yüzünü yere geçirmemek için, bu sınavı kazanmalıyım."
"Ben, sizin yüzünüzü yere geçirecek bir şey yapmadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.