deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zaafı olmak deyimi:

Zaafı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeye karşı düşkünlüğü olmak.
"Çikolata ve dondurmaya aşırı zaafı olduğunu biliyorum."
"Babasının kadınlara karşı zaafı olması onu üzüyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.