deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zahmete girmek deyimi:

Zahmete girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kişi veya bir şey için yorgunluk, sıkıntı ve zorluklara katlanmak. Zahmet etmek.
"Hayatta başarılı olmak için zahmete girmek lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.