deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zannına düşmek deyimi:

Zannına düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sanmak.
"Parayı senin aldığın zannına düşmekle kata ettik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.