deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zapt olunmak deyimi:

Zapt olunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kavranmak, bütünüyle öğrenilmek.
"Bu konu zapt olunmadıysa tekrar anlatayım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.