deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zayıf noktasını bulmak deyimi:

Zayıf noktasını bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişiyi zor durumda bırakacak bir zaafını, hatasını veya kusurunu tespit etmek.
"Zayıf noktasını bulursak, istediğimizi yaptırırız."
"Senin zayıf noktanı bulmaya çalışıyorlar, dikkatli ol."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.