deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zemzem suyu ile yıkanmak deyimi:

Zemzem suyu ile yıkanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiçbir suçu veya günahı olmamak.
"Zemzem suyu ile yıkanmış gibi kenara çekilince, suç bize kaldı."

Zemzem: Kâbe yakınlarında bulunan kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.