deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zift yesin deyimi:

Zift yesin deyiminin anlamı ve açıklaması

Öfkeli olunan kişiye karşı "“ne yerse yesin"” anlamında öfke bildiren bir söz.
"Akşama yemek filan yapmayacağım, gelince zift yesin."
"Yemekleri beğenmiyorsa zift yesin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.