deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zirzopluk etmek deyimi:

Zirzopluk etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygunsuz, yakışıksız davranışlarda bulunmak.
"Akşam akşam zirzopluk etmeyin, yoksa geceyi başka yerde geçirirsiniz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.