deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ziyan zebil olmak deyimi:

Ziyan zebil olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1- Bir şeyin boşuna, boş yere işe yaramaz duruma gelmesi, harcanması.
"Tarlaları sel bastı, her şey ziyan zebil oldu."

2- Bir kimsenin zorluklarla dolu, mutsuz ve başarısız bir yaşantı geçirmesi.
"Babaları ansızın vefat edince çocuklar ziyan zebil oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.