deyimlerimiz.com

Çatladın mı! deyimi:

Çatladın mı! deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı sabırsızlık gösterenlere söylenen pek kaba bir uyarma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.