deyimlerimiz.com

Kulaklarının pasını temizlemek deyimi:

Kulaklarının pasını temizlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uzun zamandan beri dinlememişken müzik dinlemek.
"Kulaklarımın pasını temizlemek için, arabada iki saat müzik dinledim."
"Radyoyu açın da kulaklarımızın pasını temizleyelim."
"Bu güzel konser kulaklarımızın pasını temizledi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.