deyimlerimiz.com

Taban çekmek deyimi:

Taban çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gitmek.
"Buralardan taban çekti diyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.