deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abayı kurtarmak deyimi:

Abayı kurtarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işten sıyrılmak, kurtulmak.
"Başımıza açtığın beladan abayı kurtarmak kolay olmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.