deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abbas'tan başka kırk kırığı olmak deyimi:

Abbas'tan başka kırk kırığı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendi çıkarı için akla gelmedik yollara sapmak.
"Abbas'tan başka kırk kırığı olduğu için her şey olabilir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.