deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aç açık komamak deyimi:

Aç açık komamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ebeveynler çocuklarını besleyip büyütmek.
"Aç açık komamak için gece gündüz çalıştılar."
"Evlatlarımızı aç açık komayız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.