deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aç gözünü, açarlar gözünü deyimi:

Aç gözünü, açarlar gözünü deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkatli ve uyanık ol.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.