deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Acı söz deyimi:

Acı söz deyiminin anlamı ve açıklaması

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz.
"Bu acı sözlerine kim katlanır sanıyorsun?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.