deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Affa uğramak deyimi:

Affa uğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bağışlanmak.
"Babanız tarafından affa uğradınız, içeri gelebilirsiniz."
"Affa uğramış olan mahkumlar çok sevindiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.